De werknemers van de toekomst voor een bedrijf zijn werknemers die flexibel en breed inzetbaar zijn en in staat zijn om continu mee te fluctueren met een moeilijk- en soms onvoorspelbare arbeidsmarkt. Dat betekent: klaar zijn om binnen bedrijven te mobiliseren of te detacheren als het bedrijf daarom vraagt. Dat betekent een flexibele en innovatieve mindset en goed bij jezelf weten te blijven zodat je geen dingen gaat doen die niet echt goed voor je zijn of niet bij je passen. Dat proces is geen sinecure, en vraagt om doorzettingsvermogen en een duurzame focus op professionele en persoonlijke ontwikkeling. Als je daar eenmaal ‘de smaak van te pakken krijgt’ dan ga je van ‘overleven naar leven’ en komt je leven in een staat van flow of synchroniciteit.

Tijdens dit jaartraject van acht modules richt je je op de ontwikkeling van de juiste combinatie van je persoonlijke en professionele talenten op je werk.
Zodat je kwaliteiten en talenten in je werk beter tot zijn kunnen komen voor het bedrijf en voor jezelf. De trainers en coaches van de Life Design Academy werken vanuit een levensloopbaan perspectief, zowel vanuit de professionele als de persoonlijke kant.

  • De eerste drie modules zijn gelijk aan de Basistraining Zelfleiderschap
  • Tijdens de laatste twee trainingsdagen vertaal je alles wat je geleerd hebt naar de praktijk van je huidige functie

De trainingen van Life Design Academy zijn voor werknemers als voor leidinggevenden die willen bijscholen. Ook bedrijfsleiders, professionals, leidinggevenden, P&O en HR medewerkers en managers kiezen voor de veelzijdige trainingsstrajecten van de Life Design Academy.