Open masterclass ‘Langzaam Leiderschap naar ‘burgerkracht’ ‘

Heb je wel eens iets voor je buurt gedaan? Deelgenomen aan een buurtdiner?
Of deel uitgemaakt van een wijk commissie of bewonerscommissie? Tegenwoordig worden er gemeentelijke subsidies vergeven voor ‘buurtkracht’ of zogenaamde ‘burgerkracht’ initiatieven.

Het gaat om een product, prestatie of dienst die qua inhoud, aanpak of werkwijze nieuw of vernieuwend is of anderszins substantieel bijdraagt aan de kwaliteit van het leefklimaat in de wijk; Gezamenlijke activiteiten ontwikkelen in de buurt: de activiteit wordt uitgevoerd door minimaal drie inwoners, deze kunnen hierbij in de uitvoering ondersteund worden door een organisatie die binding heeft met de wijk.

In feite gaat dit over vormgeven van gemeenschapskracht in je eigen leefomgeving.

Anderhalf jaar geleden schreef Frans Verhaaren het boek “Werken aan de Wakkere Stad;
Langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht.”
Het eindigde meteen in de top-5 van managementboeken 2016.
Het boek is te bestellen via onderstaande link:
http://werkenaandewakkerestad.overmanagement.net/
In het boek houdt Frans een hartstochtelijk pleidooi voor “contextrealisatie”: na decennia van focussen op zelfrealisatie als het hoogste ontwikkeldoel vraagt deze tijd veel meer om alle mogelijkheden in je eigen werk- en leefomgeving te ontwikkelen. Natuurlijk gebruikt Frans daarbij veel empowermenttechnieken, maar ook benaderingen uit de groeps- en organisatieontwikkeling. Frans volgde een empowermentopleiding bij David Gershon en Gail Straub aan het Empowerment Institute in New York, en heeft meer dan 40 jaar ervaring als coach, groepstrainer en organisatieadviseur.
http://www.verhaarenconsult.nl/frans-verhaaren/wie-ik-ben-en-wat-ik-doe/

Hij begeleid op vrijdag 12 mei a.s. een masterclass hierover in het Veerhuis van Varik
Kosten voor de hele dag inclusief koffie, Veerhuis lunch en borrel € 50,

“Elke ontwikkelingsimpuls begint in een ontmoeting van mens tot mens, hoe doe je dat?” door Frans Verhaaren.
Als start, van wat bij het Empowerment Netwerk Nederland een nieuwe traditie gaat worden, wordt op 12 mei a.s. van 10.00-17.00u in Varik deze masterclass met Frans Verhaaren georganiseerd. Het doel is meer mensen bekend te maken met ‘the art of empowerment’, de kunst om mensen in beweging te krijgen van uit hun eigen kracht.

Wees welkom!
Mocht je er helemaal een feestdag van willen maken, blijf dan voor een eenpansmaaltijd en de film “Welkom op de Hemelse Aarde” van economy transformer Judith de Leeuw, die diezelfde avond in het Veerhuis draait. http://www.veerhuis.nl/12-mei-welkom-op-de-hemelse-aarde/

Wat ga je ervaren in de masterclass?

De masterclass biedt je een proeverij van de belangrijkste concepten en werkwijzen van de aanpak van Frans. Centraal staat ervaren en oefenen, en tussendoor zal Frans steeds stukjes methodische theorie en concepten vertellen. Daarbij zullen achtereenvolgens deze twee thema’s aan bod komen:

  1. Vertrekken vanuit zelfinzicht en ‘onsliefde’: stilstaan bij je eigen ontwikkeling en vormingsproces en uitkomen bij je verlangen naar betekenis voor anderen.
    Oefenen in anders kijken, anders denken, anders doen, anders omgaan met de tijd: oefenen in vierde orde verandering. Elke effectieve interventie start bij jezelf, dus dat doe je ook op deze dag, op zoek naar de motor voor jouw handelen.
    Handelen niet op de Westerse manier van mouwen opstropen en problemen aanpakken, maar meer Oosters: precies observeren en duiden van onderliggende patronen in je buurt, in je werk.
  2. In ontwikkeling zetten van de leefwereld om je heen: werken met ontwikkelende conversaties, planeren op de plek der moeite, bewegen in het krachtenveld.
    Elke ontwikkelingsimpuls begint met een ontmoeting van mens tot mens, hoe doe je dat? Wat van jezelf breng je in, in hoeverre ga je methodisch te werk? De kunst is het eigenaarschap van jouw impulsen zo snel mogelijk over te dragen op de bewoners van jouw leef- en werkomgeving. Daarvoor moet je heel dynamisch variëren in je werkwijze: loslaten en richting bieden, uitzoomen en opschalen, van problemen naar talenten. Waar moet je zoal rekening mee houden en hoe doe je dat?

Vraag het programma aan en’/ of meld je aan bij info@lifedesignacademy.com

Deelnamekosten: Leden Empowerment Netwerk Nederland € 40,-; niet-leden € 50,-

Aanmelden vóór 30 april a.s.

Locatie: Het Veerhuis, Waalbandijk 8 in Varik.